Aile Yapımız

Türkiye’nin heryerinde olduğu gibi Erzurum’da da aile toplumun en önemli yapıtaşıdır
ve geleneksel Erzurum aileleri kendine özgü özellikler göstermektedir. Erzurum aile
yapısının temeli ‘küçükleri sevmek ve büyükleri saymaya dayalıdır. Sevgi ve saygı
birliği,beraberliği doğurur.Birlik ve beraberlik içinde olduktan sonra aşılmayacak
güçlük yoktur.
“Kadın” Erzurum’da Nene Hatun’la özdeşleştirilmiştir ve Erzurum kadını
güçlü,.cevval,gözü pektir. Aile içinde de kadın ailenin temelidir aileyi ayakta tutar ve
düzeni sağlar. Erzurum’da kadının yapacağı işleri kadın,erkeğin yapabileceği işleri
ise erkek yapar. Yani ailede iş bölümü yapılır.
Evlilik çok önemli bir kurum olup boşanma kelimesinin dahi telaffuz edilmesi Erzurum
hanelerinde hoş karşılanmaz.
Tüik’in düzenlediği Ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin olarak
gerçekleştirilen ‘Aile Yapısı Araştırması, 2016´ sonuçlarına göre Erzurum´un içinde
yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi aile yapısı, boşanma sayısı ve oranı
düşüklüğü bakımından örnek bir düzey teşkil etmiştir.
Kadınlar için genellikle evlenme yaşı 20-24 iken erkekler için evlilik zamanı genel
olarak 25-29 yaş aralığıdır.
Erzurumlu için akraba ilişkileri çok önemlidir ve ana babaya, yaşlılara saygı
göstermek hürmet etmek esastır.Öyle ki Erzurum ve çevresinde yapılan bir
araştırmada da yaşlılığın kişiye hem prestij hem de otorite sağladığı gözlenmiştir.
Yapılan bu araştırmada edinilen değerlere göre yaşlılara her zaman danışma oranı
%26,2, eşlere her zaman danışma oranı %21,9, yaşlılara bazen danışma oranı
%40,3, eşlere bazen danışma oranı %44,9 olarak bulunmuştur.
Tabiki yukarıda belirttiğimiz özelliklerin oluşmasında tarihsel şarlar ve coğrafi
özellikler etkili olmuştur.Erzurum birçok yönden homojen bir yapıya sahiptir.Bu
homojen yapı Erzurum kültürünün korunmasına olanak sağlamıştır. Örneğin aile
yapısında, müziğinde, folklöründe,dilinde büyük çaplı bozulmalar,değişmeler
olmamıştır.
Gelişen teknoloji, iletişim araçlarının fazla etkin kullanımı, sosyal medyanın
yaygınlaşması, ekonomik nedenlerle ailenin küçülmesi gibi durumlar aile yapısını
belirli ölçülerde zayıflatmış olsa da bu durumlar Erzurumlu’nun özelliğini ortadan
kaldırmamış Erzurum ve Erzurumlu milli kültürümüzün bir göstergesi olarak varlığını
tarih boyunca sürdürmüştür ve sürdürmeye devam edecektir.