Hakkımızda

Tüm ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması mümkün değildir. Bundan dolayı çeşitli alanlarda insanlar bir araya gelerek Sivil Toplum Kuruluşlarını kurarlar ve kuruluş maksadına uygun çalışmalar yaparlar. ERKON`da Erzurum ve Erzurumlulara hizmet amaçlı kurulan bir Konfederasyondur.

ERKON, 5  Federasyondan  oluşmakta ve Genel Merkezi İstanbul`da dır. Türkiye`deki Erzurum`a hizmet maksatlı kurulmuş statü olarak STK`ların en üst kurumudur. Hedef  fiili olarak ayni maksatla kurulmuş STK` ların .  çatısı olmak, birliği sağlamak, birlikte çalışmak ve hizmet vermektir

ERKON BÜNYESİNDEKİ FEDERASYONLAR   

1- Esenyurt Erzurum Dernekleri Federasyonu

2- Erzurum Aşkale Dernekler Federasyonu

3- Avrupa Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu

4- Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu

5- İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu