• Home
  • Köprüler ve Bedestenler

Köprüler ve Bedestenler

ERZURUM

Köprüler ve Bedestenler

8.jpg

Ç
obandede Köprüsü
Erzurum-Kars karayolunun 58. km’sinde, tarihi İpek Yolu güzergahında buluna köprü, İlhanlı Hükümdarı Gazan Han’ın (1295-1304) Veziri Salduzlu Emir Çoban Noyin tarafından 1298 yılında yaptırılmıştır. Köprünün yapı formu ve baş kısmındaki bezemeler Selçuklu ve İlhanlı mimari üslubunu yansıtır. Karga Pazarı ve Aras nehirlerinin birleştiği yerde bulunan köprü 128 metre uzunluğunda 8,5 metre genişliğindedir. Köprünün en büyük kemer açıklığı 13 metre, en yüksek noktası da 30 metredir. Yedi yuvarlak kemerli gözden oluşan köprünün ilk gözü son yıllarda yapılan onarım sırasında kapatılmıştır.. Köprünün kemerleri siyah, kırmızı ve gri renkli kesme taşlardan yapılmıştır. Köprü ayaklarının altına ardıç ağaçları döşenmiştir. Böylece köprünün batması engellenmiştir.
Derviş Ağa Köprüsü
Erzurum – İspir yolunun 54. kilometresinde, Serçeme Deresi üzerinde inşa edilmiştir.
Kız Köprüsü
Erzurum – İspir yolunun 55. kilometresinde, DEerviş Ağa Köprüsünün 1 km kadar kuzeybatısında, Serçeme’ye katılan dere üzerinde bulunmaktadır.
Kireçli Köprü
Tortum – Uzundere yolunun 24. km’sinde Pehlivanlı beldesi girişinde ve Tortum Çayı üzerinde bulunan köprünün, ilk yapımı prehistorik devirlere uzanmakta olup, 13. yüzyılda Selçuklular tarafından yenilendiği ve son şeklini Osmanlı döneminde aldığı tahmin edilmektedir.
Tivnik Köprüsü
Şehrin 5 km kadar kuzeybatısında Karasu’nun kolu olan çay üzerinde kurulmuştur. 4. Murad’ın Revan Seferi (1630-1635) sırasında iki yana dizdirdiği askerleriyle bu köprüden geçtiği bilinmektedir.
Karaz Köprüsü
Karaz’ın 5 km kadar doğusunda, Erzurum çevre yolunun hemen sağında bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan köprü, 135 m uzunlukta, 6,25 m genişliktedir. Osmanlı üslubunda yaptırılmış sekiz açıklıklı, ortası iki yana hafif meyilli bir köprüdür.
Nebi Hanları Köprüsü
Eski Erzurum-Pasinler yolunun 8. km’sinde Deveboynu denilen yerdeki vadi içerisinde bulunmaktadır. 18. yüzyılda Erzurum Valisi İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan köprü 43 m boyunda ve 6 m genişliktedir.
Ağaver (Demirgeçit) Köyü Köprüsü
Aziziye-Kandilli arasında, Aziziye’nin 5 km batısında, Ağaver köyünde bulunmaktadır. Karasu üzerine inşa edilen köprü, Nemlizadelerden Hacı Ahmed ve Hacı Mahmud adlı kardeşler tarafından 1904 yılında yaptırılmıştır.

Rüstempaşa Bedesteni: Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan iki katlı bina halen çarşı olarak kullanılmaktadır. Çarşıda daha ziyade oltu taşı satıcıları faaliyet göstermektedir.